Община Търговище обяви обществена поръчка за инженеринг по проекта за ремонт на I СУ „Св. Седмочисленици“. Проектът е одобрен за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 3,58 млн. лв. без ДДС. Дейностите предвиждат извършване на основен ремонт на цялата сграда. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще се изгради и инсталация за производство и консумация на енергия от възобновяеми източници. Ще бъдат обновени класните стаи и дворното пространство.

Инженерингът включва проектиране, строителство и авторски надзор при изпълнението на проекта. Обявяването на публичното състезание е задължителна стъпка преди преминаване към същинското изпълнение на ремонтните дейности.

Публикувани са поръчки за инженеринг и на други две училища – II СУ „Проф. Никола Маринов“ и IV ОУ „Иван Вазов“. На този етап за тях няма осигурено финансиране. Заведенията обаче са включени в списъка с резервни проектни предложения по същата програма по ПВУ. Целта е, ако на следващ етап бъдат одобрени, ремонтите в тях да стартират своевременно, с оглед кратките срокове за изпълнение на проектите. Вече проведена процедура за инженеринг ще създаде готовност за кандидатстване и по други национални и европейски програми, в случай че бъдат обявени такива.

Припомняме, че в началото на ноември бе обявена поръчката за инженеринг и на III ОУ „П. Р. Славейков“, което също е одобрено за финансиране по ПВУ. В края на октомври пък бе потвърдено и одобряването на проекта за ремонт на ДГ №2 „Осми март“.

Обществените поръчки са публикувани в Портала за електронни обществени поръчки: https://app.eop.bg/buyer/18192

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име