По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 167 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище, съобщиха от РЗИ- Търговище.

От тях 43 проверки са по текущ контрол, 37 са проверките по чл.56, 28 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 59 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.

За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 4 предписания като 2 от тях са до технически ръководител от ЕР-Омуртаг за установяване на причините за подаване на вода с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Омуртаг, 1 е за частичен ремонт на водно промиване в учебно заведение и 1 до Кмета на населено място от общ. Омуртаг за допълнително обеззаразяване на водата от местен водоизточник.

Съставени са 11 акта като:

3 от тях са за подаване на вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населени места от общ. Омуртаг  

3 акта на физически лица –клиенти в заведения от общ. Търговище за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места

4 са на обслужващ персонал от заведения за хранене и развлечения от общ. Търговище и общ. Попово за обслужване на клиенти без поставена защитна маска за лице

1 е на обслужващ персонал в кафе-аперитив за работа без лична здравна документация.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име