23 275 домакинства от Североизточна България вече са получили заявените от тях дърва за отоплителен сезон 2022/2023. 18-те стопанства в системата на СИДП са доставили на хората 130 191 пространствени кубически метра дърва за огрев.

Към момента от ДГС-Върбица са снабдили 699 семейства с 5 215 кубика, ДГС-Шумен са продали 11753 кубика на 1681 домакинства, а ДГС-Нови пазар са задоволили нуждите на 1435 физически лица, които са поискали 7180 пространствени кубически метра дърва за огрев.

Желаещите да се отопляват на дърва във Велики Преслав са 560, а заявените и получени от тях количества са 3774 кубика. 3608 семейства са поискали от ДЛС-Паламара 10427 кубика и всички молби са изпълнени.

И в ДГС-Смядово са задоволили исканията на всички, които са подали заявления към тях към днешна дата. Това са 636 семейства със 4068 кубика.

ДГС-Варна също са доставили дървата за огрев на всички желаещи към момента – това 183 домакинства с 13582 кубика. 9682 кубика са поискали 1225 семейства от ДГС-Цонево, 7448 кубика са заявили 1482 лица към ДГС-Провадия, а 1361 са молбите към ДГС-Суворово, като поисканите и платени количества са 4611 кубика.

За 1343 семейства топлото за идващата зима са осигурили от ДЛС-Шерба, като вече са доставили 8037 пространствени кубически метра дърва.

От ДГС-Генерал Тошево също са доставили всички искани към момента количества – 5248 кубика за 1220 желаещи. 3929 кубика са получили 791 домакинства от ДЛС-Тервел, а 9832 кубика са доставени на 1866 лица от ДГС-Добрич.

В Балчик са платени 9280 кубика по молби на 1160 човека.

ДГС-Търговище са продали към днешна дата 11082 пространствени кубически метра дърва за огрев на 1499 домакинства,  ДЛС-Черни Лом –3493 кубика на 560 семейства, а ДГС-Омуртаг са изпълнили молбите на 166 семейства за 1550 пространствени кубически метра дърва за огрев.

Ръководството на СИДП  е разпоредило на всички териториални поделения да се предоставят дърва за огрев за местно население с приоритет, като доставките по дългосрочните договори с големите заводи са сведени до минимум.

За фабриките се вози дървесината, която не става за горене, а именно – тополова и иглолистна. С предимство се доставят дърва на хората, които са получили ваучерите си за твърдо гориво от АСП.

Към момента е ограничена и продажбата на фирми по ценоразпис, за сметка на заявките от физически лица. Всички горски и ловни стопанства предоставят и насаждения на корен, когато има желаещи сами да добият дървата си за огрев.

Директорът на предприятието и ръководителите на стопанствата поддържат постоянна комуникация с кметовете на населените места за уточняване на списъците, а където е необходимо количествата се намаляват до 5 пространствени кубически метра, за да се осигури топло за всички на първо време.

На населението се предоставя възможност и за събиране на остатъчна дървесина, след приключване на сечта в насажденията.

Тази седмица бе проведена поредната регулярна среща на директорът на СИДП инж. Ради Иванов с директорите на териториалните поделения, на която те докладваха, че снабдяването с дърва върви по план, въпреки увеличените  заявки за тази година.

През миналата година при разчет от 90 000 пространствени кубически метра на населението от Североизтока са доставени 100 000 кубика, а през настоящата година при разчет 100 000 кубика населението получава 180 000 кубика.

Малко по-бавно е снабдяването с дърва в областните центрове, където желаещите да се отопляват с дърва са в пъти повече.

Например заявките към ДГС-Варна са с 82% повече в сравнение с 2021г. На територията на предприятието през месеците август и септември са комплектовани и добити много повече дърва в сравнение с предходните месеци на годината, за да се задоволи нарасналото търсене.

Въпреки това стопанствата продължават да работят и правят всичко по силите си, за да удовлетворят желанието на хората.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име