13 паралелки, с изключения от минималния брой на учениците и с общ недостиг от 54 деца, са сформирани в общинските училища в Търговище през учебната 2021/2022 г. За да функционират те, е необходимо положително становище от Общинския съвет, който ще вземе решение за образуването им на сесията на 30 септември.

Директорите на 3 училища са входирали в Общината мотивирани искания за допускането на паралелките, след съгласуване и с Регионалното управление на образованието. Най-много са тези паралелки в училището в село Надарево. В 6 от тях има недостиг от общо 30 деца. Там е сформирана и една слята паралелка с ученици от II и IV клас. В Спортно училище „Никола Симов“ маломерните паралелки са 5, а в IV ОУ „Иван Вазов“ в град Търговище – 2 броя.

През предходните няколко години паралелките, с брой на учениците под норматива, варираха между 53 и 55, като те бяха разпределени в повече от 10 училища. Разликата с тази година се дължи на промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Според новите текстове, вече не се изисква специално разрешение за функционирането на маломерни паралелки в училища, получаващи държавно финансиране за работа с ученици от уязвимите групи. Такива са 10 от общо 16 общински учебни заведения в Търговище. Същото важи и за образователните институции, които получават средства за издръжка на паралелки по защитени специалности и професии, с очакван недостиг на пазара на труда през 2021 г. Такива има в Професионалната гимназия по земеделие.

Припомняме, че за дофинансиране от местната администрация през юли бяха одобрени 4 паралелки в основното училище в село Драгановец и една във II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, в които са записани по-малко от 10 деца. За обезпечаване на дейността им ще бъдат осигурени 16 595 лв. от общинския бюджет за 2021 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име