Официалният празник на Търговище, 14 май, ще бъде неучебен ден за учениците в общината. Това е записано в заповед на кмета д-р Дарин Димитров. № РД-3-534/07.05.24 г в която на основание на Закона за местното управление и администрация, Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за символиката, звания и отличия на Община Търговище се обявява 14 май за неучебен ден. Заповедта се отнася за всички училища – както за общинските, така и за държавните.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име