15 докладни ще бъдат разгледани на заседанието на Общинския съвет в Търговище, което e насрочено за 9.00 ч. на 26 август.

Като първа точка в дневния ред е включено предложението на кмета д-р Дарин Димитров за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Търговище“ на треньора по спортна стрелба Христо Христов. Отличието е за приноса му в областта на спорта в община Търговище и изключителни заслуги за постигнатите от негови състезатели високи резултати.

Ще бъде разгледано и предложение за завишаване на бюджета на Професионалната гимназия по земеделие с близо 30 000 лв. Средствата са необходими за изготвянето на проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата. Целта е училището да кандидатства за финансиране по линия на Норвежкия финансов механизъм.

В Общинския съвет се внася и Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Проектът е изготвен в изпълнение на Закона за публичните предприятия. Целта е да се създаде нормативна рамка за дейността на публичните предприятия и общинските търговски дружества, да се въведат стандарти за добро управление, ред и начин за провеждане на конкурси за избор на органи на управление и задължения за прозрачност на дейността им.

Местният парламент ще разгледа и докладна за именуване на новата улица при „пробива Катрафилов“. Предложението е тя да се казва „Мисионис“. Новото трасе не може да носи името на ул. „Поп Сава Катрафилов“, която, по подробния устройствен план, се отклонява в различна посока.

В дневния ред е включено още приемането на Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в общината за 2021 г. Ще бъдат разгледани и докладни за отдаване под наем на общински имоти, както и отчетът за изпълнението на бюджета за 2020 г., който беше представен публично през август.

Заседанието ще бъде излъчено на живо по телевизия „КИС 13“ и на уебсайта на Община Търговище.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име