Община Попово ще осигурява топъл обяд на 150 потребите от града и малките населени места. Проектът „Топъл обяд в Община Попово“ по Оперативна програма „Храни и основно материално подпомагане“ е едни от одобрените и договорирани в последните дни на 2022 г. социални значими с европейски финансиране, съобщи Йорданка Георгиева – директор на дирекция „Европейски програми и проекти“ за БТА.

Представители на основните целеви групи, съгласно условията за кандидатстване, са хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материали лишения, живеят в социална изолация и са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Те ще получават храна в продължение на 36 месеца.

По думите на Георгиева реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Попово развива в подкрепа на лица и семейства, обект на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални доходи, скитащи и бездомни лица.

В условията на непредвидими икономически условия, нарастващи цени на хранителните стоки и инфлация, предоставянето на топъл обяд се оказва в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна – от една страна, и от друга – да могат да я получат и в дома си. В допълнение Община Попово ще предлага и осигури съпътстващи мерки, съобразени с противоепидемичните мерки и със специфичните нужди на хората в тези условия.

Специалистът припомни, че до края на 2022 г. Община Попово предоставяше топъл обяд по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от  COVID 19”. Своевременно е разработен и одобрен новият проект, за да няма прекъсване на услугата.

Общата стойност на одобреното финансиране е 413 316 лева.

БТА

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име