16 докладни ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общинския съвет в Търговище на 24 февруари.

В три от тях се иска разрешение Общината да предостави за безвъзмездно ползване или да отдаде под наем общински помещения в полза на Асоциацията на родители на деца с епилепсия, Асоциация НАЯ и Клуба на нестопанските организации в Търговище. Целта е така да се подпомогне дейността им в обществена полза и в посока социалното включване на различни групи граждани.

Иска се и разрешение чрез публичен търг да бъдат отдадени под наем павилион в град Търговище и медицински кабинети в селата Божурка, Пробуда, Васил Левски, Алваново и Буховци.

На сесията на Общинския съвет ще бъде внесена е годишната програма за развитие на читалищата в общината, програмата за стимулиране на деца с изявени дарби, отчетът за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и други.

Всички докладни са публикувани в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia24022022

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име