Община Търговище обявява прием на документи за разпределяне и  отдаване под наем на мери, ливади и пасища на собствениците на пасищни животни с регистриран животновъден обект. Срокът за отдаване е за следващите 5 години.

Ще бъдат разпределени общо 17 252 дка за индивидуално ползване в землищата на всички населени места в общината, включително и кварталите Въбел и Бряг. Най-много площи се отдават в района на Макариополско – 1565 дка. В село Маково са 859 дка, а в Съединение и Надарево се отдават по над 700 дка.

Най-масовите цени са между 7 и 10 лв. за дка на година. Най-високи са цените в землището на Бистра, където за дка пасище от 1 категория се  заплаща по 17 лв. за дка.

Крайният срок за подаване на документите е 10 март, 2020 г. в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Пълният набор от документи за кандидатстване може да се получи в стая 81, IV етаж в сградата на Общината или да се изтегли от сайта на администрацията.

Разпределението на пасищата, мерите и ливадите ще се извърши от в срок до 1 май 2020 г. от комисия, определена със заповед на кмета.

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име