18 докладни са внесени от ръководството на общинската администрация за първото заседание на местния парламент, което ще се проведе на 31 януари. Сред тях са бюджетът на Общината за 2019 г., както и годишната програма за управление на общинските имоти и план за действие за общинските концесии.

Местната администрация предлага за разглеждане и приемане  нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище. Една от основните промени предвижда размерът на финансовото подпомагане за един спортен клуб да не превишава 18% от общия размер на средствата, които Общината отделя за стимулиране на клубовете. През тази година местната администрация е заложила 70 000 лв. за тази цел, което е с 10 000 лв. повече в сравнение с 2018 г.

Предлага се още изменение и допълнение на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас. Според новите текстове първокласниците ще получават преференции при класирането за прием, ако имат брат и/или сестра в същото учебно заведение, за което кандидатстват. Ако братът и/или сестрата са под 12 години пък, то първолаците ще бъдат приемани автоматично.

Пред Общинския съвет ще бъдат представени отчетите на кмета д-р Дарин Димитров за третата година от управленския мандат, този за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г. и други.                        Всички докладни за сесията на Общинския съвет и графикът на заседанията на постоянните комисии са публикувани на уебсайта на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/reports.php

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име