18 пожара са регистрирани на територията на областите Шумен, Варна, Търговище и Добрич през първата половина на годината. От тях шест са в обхвата на ДГС-Варна, по три на ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Шумен, два за ДГС-Цонево и по един за ДГС-Добрич, ДГС-Суворово, ДЛС-Балчик и ДГС-Омуртаг.

Пожарите са низови и са засегнати 736 декара, от които 728 са държавни горски територии, а останалите са общински гори. Огънят е нанесъл поражения при 535 декара широколистни гори, 109 декара иглолистни, 6 декара смесени и 86 декара незалесени горски територии. През 2023г. са отчетени седем запалвания за първото шестмесечие.

Най-много са пожарите към момента през юни – девет на брой, следва февруари с четири запалвания, март с три, а през април са регистрирани два пожара.

Осем от пожарите са причинени от хвърлена незагасена цигара, два са умишлени, един е следствие от късо съединения, а останалите са при палене на стърнища и сухи треви.

В потушаването на огъня са участвали 123 служители на горските и ловни стопанства към СИДП с 46 автомобила, 133 пожарникари с 44 специализирани коли и три тежки машини. Осем са доброволците, които са помагали на огнеборците и горските.

Ръководствата на СИДП и двете регионални дирекции в Шумен и Варна призовават хората да спазват всички мерки за опазване на горите през пожароопасния сезон – да не палят огън на открито, да не опожаряват стърнища, да не изхвърлят незагасени цигари, да внимават при работа с различни машини в близост до горските територии и др.

И най-важното – при пожар веднага да се подава сигнал на телефон 112, за да може огънят да бъде потушен преди да е обхванал големи територии.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име