142 647 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили към момента домакинствата от Североизтока, които са избрали този начин за отопление през зимата. 24 185 семейства са подали заявки към горските и ловни стопанства в системата на Североизточното държавно предприятие и исканията им са удовлетворени.

49 138 пространствени кубически метра дърва за огрев са получили 8 796 домакинства от област Варна, като към ДГС-Цонево заявките са 1 823 за 12 338 кубика, към ДГС-Провадия са 1 220 за 6 478 кубика, към ДГС-Суворово са 1 550 за 5 233 кубика, към ДГС-Варна са 1 506 за 9 998 кубика и към ДЛС-Шерба са 2 697 за 15 091 кубика.

6 979 семейства от Шуменско са избрали да се топлят с дърва през зимата и вече са платили и получили 44 417 пространствени кубически метра дърва за огрев. 996 са заявленията към ДГС-Върбица, а кубиците са 7 965, 1 745 са към ДГС-Шумен за 13 189 кубика, 425 са в ДГС-Смядово и са за 2 132 кубика. Заявките постъпили в ДГС-Преслав са 907 и са за 5 782 кубически метра, 2 489 са в ДЛС-Паламара за 12 430 кубика и 417 са към стопанството в Нови пазар, където добитите и предадени на хората дърва са 2 919 кубика.

4 893 домакинства от област Добрич разчитат топлото през тази зима да им осигурят горските в района. 29 317 пространствени кубически метра дърва за огрев са поискали и вече са получили хората от Добруджа. 1 543 домакинства са взели 10 075 кубика дърва от ДГС-Добрич. 406 са молбите постъпили в ДЛС-Тервел, а кубиците дърва за огрев са 2 143. На стопанството в Генерал Тошево разчитат 1 330 семейства, които вече имат 6 030 кубика дърва в домовете си. 11 069 кубически метра дърва за огрев са доставени от фирмите на 1 614 домакинства, чиито заявки се изпълняват от ДЛС-Блачик.

19 775 кубически метра дърва за огрев са добити и доставени на населението в област Търговище към днешна дата. Заявителите в района са 3 517, като 2 565 от тях са подали молби към ДГС-Търговище, за 12 851 пространствени кубически метра дърва за огрев. 625 семейства са избрали да закупят 4 672 кубика дърва от ДЛС-Черни Лом, а 327 домакинства са се доверили на ДГС-Омуртаг и вече са получили поисканите 2 252 кубика дърва за огрев.

Най-много дърва за огрев за гражданите са доставили горските от ДЛС-Шерба – 15 091 пространствени кубически метра, следвани от ДГС-Шумен – 13 189 и ДГС-Търговище – 12 851. В част от областните центрове продължават да постъпват заявки, като и те се изпълняват регулярно.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име