Обоз през Морава, худ. Димитър Гюдженов

1915, 1 – 25 октомври. Първа армия провежда Моравската настъпателна операция. Тя е част от стратегическите действия на групата армии „Макензен“ за разгромяване въоръжените сили на Сърбия и се осъществява от 1-ва, 6-а, 8-а и 9-а пехотна дивизия, 1-ва кавалерийска бригада и 46-и пехотен пернишки полк (165 370 души, 404 оръдия и 100 картечници) под командването на генерал-лейтенант Климент Бояджиев. Задачата на армията е да настъпи на фронта р. Дунав – вр. Стрешер (до Власинското езеро) и като разгроми противостоящите й сръбски войски (120 000 души и 200 оръдия) да излезе на р. Морава при Алексинац и Ниш. С част от силите на десния си фланг и във взаимодействие с германския Оршовски отряд трябва да завърши унищожаването на противника при Неготин, а с войските от левия фланг – да прекъсне комуникациите по р. Южна Морава и да осигури връзката с българската 2-ра армия. За изпълнение на задачата е създадено оперативно построение от един ешелон, два странични отряда и общовойскови резерв. Главният удар се нанася от четирите пехотни дивизии в общо направление на Белоградчик – Ниш, а спомагателният – от десния (2-ра бригада от 6-а дивизия, усилена с 2-ри конен полк) и левия (2-ра кавалерийска бригада, усилена с 26-и пернишки полк) страничен отряд. Въпреки съпротивата на сръбските части и трудните географски и климатични условия войските преминават през проходите на Стара планина, излизат в долината на р. Тимок, овладяват Княжевац (13 октомври) и пробиват Пиротския укрепен пункт (14 октомври). На 15 октомври 1915 г. 1-ва армия преминава в решително преследване на противника по направленията към Ниш със задача да го атакува в хода на неговото оттегляне. След значителна подготовка на 23 октомври българските войски щурмуват и пробиват Нишкия укрепен район. В 10, 30 ч. същият ден първоешелонният 10-и пехотен родопски полк влиза победоносно в Ниш.

Сръбски ранени военнопленници

С разгромяването на най-мощната част от източната групировка на противника 1-ва армия постига целта на Моравската операция. Сръбските загуби възлизат на 630 убити и над 13 000 пленени. Унищожени или взети като трофеи са 206 различни оръдия и голямо количество военни материали. Успехът на 1-ва армия е постигнат с огромни човешки усилия и значителни загуби. По чукарите на Западна Стара планина и планинските масиви между реките Тимок и Морава загиват и безследно изчезват 2200 офицери, подофицери и войници, а ранените са 6980.

1915 г 1-7 октомври. Втора армия провежда Овчеполската настъпателна операция Едновременно с настъплението на 1-ва армия към долината на р. Морава, 2-ра армия се включва в действията за изваждане на Сърбия от войната. Войските под командването на генерал-лейтенант Георги Тодоров (3-та пехотна балканска, 7-а пехотна рилска и Кавалерийската дивизия – около 70 000 души и 220 оръдия) има задача да разгроми ограничените сили на противника в Македония (Вардарска и Брегалнишка дивизия – 40 000 души със 78 оръдия), да излезе в долината на р. Вардар, да изолира главната му групировка в Сърбия и да не допусне съглашенски войски да й се притекат на помощ. Оперативният план предвижда да се нанесат два удара: главен – с 3-та дивизия от района на Кюстендил, и друг – със 7-а дивизия от района на Горна Джумая в общо направление на Куманово, с които да се отхвърлят и разгромят силите на противника на главната му позиция при Крива паланка и Царево село. За една седмица войските излизат към Овче поле и овладяват Куманово, а Кавалерийската дивизия заема височините, източно от Велес, с което 2-ра армия изпълнява възложената й задача. Овчеполската операция е най-кратката и ефективна в действията срещу Сърбия и с нея е оказано пряко съдействие на останалите балкански групировки на Централните сили. Освен забележителните действия на войските, за успеха на операцията допринася и съпротивата на местното българско население, което чрез чети и пряко участие в бойните действия спомага за по-бързото освобождаване на Македония.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име