57 263 са избирателите в община Търговище в изборите за народни представители. 36 904 от тях са в град Търговище, а 20 359 – в населените места на общината.

За пръв път ще могат да гласуват 204 души, навършили пълнолетие от изборите на 4 април до днес. В самия изборен ден рожден ден имат 7 от тях. Най-възрастният гласоподавател в общината пък е мъж, роден през ноември 1921 г.

Общо 105 са образуваните избирателни секции. Тези с над 300 избиратели, в които ще има машинен вот, са 92 броя. В 10 от тях ще има по 2 устройства, тъй като в предходните избори там са гласували повече от 425 души.

39 граждани с трайни увреждания са заявили желание да упражнят правото си на глас в подвижна избирателна секция. Такава не бе сформирана за карантинирани лица поради липса на подадени заявления в Общината. По същата причина няма да има и секция, в която да гласуват болни от COVID-19 в областната болница. Желание да дадат своя вот в лечебното заведение обаче са заявили други 26 пациенти.

И за тези избори Община Търговище осигурява специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението.

Избирателите ще могат да ползват общинския автомобил, след подаване на заявка на телефони 0601 6 86 50 и 0879 292 805 през целия ден. Те следва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за инвалидност, не по-малка от 71%, или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име