Общинският съвет в Търговище ще проведе първото си редовно заседание през мандат 2023-2027 г. на 30 ноември, от 9.00 ч., в зала „Христо Самсаров“.

21 докладни ще разгледа местният парламент. 14 от тях се внасят от общинската администрация, а 7 – от общински съветници.

Първа точка в дневния ред е приемането на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет.

Подготвя се и процедура за предоставяне управлението на Мисионис на Община Търговище. В тази връзка кметът д-р Дарин Димитров иска разрешение да сключи договор с министъра на културата. По силата на договора правото на управлението на късноантичния и средновековен град Мисионис ще бъде прехвърлено на местната администрация.

Ще бъде разгледано и предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта. Негов председател ще бъде зам.-кметът д-р Сюзан Алиосманова. В състава му влизат още експерти от администрацията, общински съветници, представители на Местната комисия за борба с противообществени прояви, на БЧК и Центъра и за младежки дейности и инициативи, както и ученици.

Съветниците ще трябва да одобрят и броя на кметствата в общината, както и размера на възнагражденията на кметовете. Те са съобразени с изискванията на националното законодателство и приетите от Министерския съвет стандарти.

На заседанието ще бъде разгледан и списъкът с общинските имоти, които подлежат на задължително застраховане.

Внасят се и докладни за промяна на подробни устройствени планове на имоти в града и населените места в общината.

Всички докладни са публикувани в уебсайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име