22 докладни ще разгледа Общинският съвет в Търговище на първото си заседание за годината, което е насрочено за 26 януари.

Кметът д-р Дарин Димитров внася за разглеждане отчета си за 2022 г. Акцентите в него са публикувани под формата на презентация на фейсбук страницата на градоначалника. Пълната текстова версия е публикувана в сайта на Общината.

Внася се и отчетът за състоянието на общинската собственост. Той сочи, че през годината са проведени 7 търга и 2 конкурса за отдаване под наем на общински имоти. Под наем са отдадени 23 обекта. Приходите от наеми възлизат на 330 838 лв., което е с 8000 лв. повече в сравнение с предходната година. Постъпленията от концесии са 321 631 лв. От наеми на земеделски земи са събрани 731 453 лв.

Съветниците ще разгледат и проект на споразумение между Община Търговище и Столична община за споделяне на услуга за превод на жестов език при обслужването на глухи и сляпо-глухи граждани. Обслужването в Търговище ще се осъществява чрез онлайн видеовръзка с преводач от Столична община. За услугата администрацията в Търговище ще заплаща по 0,33 лв. на минута разговор. Гишетата, на които ще се осъществява този тип обслужване, ще бъдат обозначени със специални стикери.

Общинската администрация внася за разглеждане и няколко стратегически документа и годишни програми. Сред тях са: Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; План за действие за общинските концесии; Програма за управление на отпадъците за периода до 2028 г; Програма по закона за енергията от възобновяеми енергийни източници и Общински план за младежта за 2023 г.

Всички 22 докладни, заедно с приложенията към тях, са публикувани в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia26012023

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име