221 164 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили към момента стопанствата от системата на СИДП на населението. 39 286 домакинства вече са готови да посрещнат зимата.

От ДГС-Варна са осигурили 20 503 кубика дърва на 3174 семейства. 1658 върбичани са получили 13 525 кубика, а 2684 човека от Генерал Тошево са заплатили 11 542 кубика. 3142 са домакинствата от Добрич, които вече имат 15 655 кубика дърва. Почти същото количество /15 210 кубика/ са получили и 2973 семейства от Нови пазар.

331 са домакинствата в Омуртаг, които са избрали да се отопляват с твърдо гориво и са заплатили към горското стопанство 2615 пространствени кубически метра дърва за огрев. 12 520 са кубиците за община Велики Преслав, а семействата са 7946. Малко повече са домакинствата в Провадия /2108/, а получените от тях дърва са 10 118 кубика.

\Наполовина от тези в Провадия са дървата осигурени от ДГС-Смядово /5841/, като те са за 993 човека. В ДГС-Суворово са раздали 6 633 кубика на 1903 домакинства, а в Търговище 15 708 на 2244 семейства.

В Цонево вече е осигурено топлото на 1663 лица, които ще се греят с 12 743 пространствени кубически метра дърва за огрев. 2496 семейства в Шумен са получили заявените 17 149 кубика, а почти същото количество /17 264/ са добили и продали на 2157 домакинства от ловното стопанство в Балчик.

Най-много са желаещите да се отопляват с твърдо гориво на територията на ДЛС-Паламара – 5619, а получените дърва за огрев са 20 543 пространствени кубика. В Тервел с дърва ще се топлят 852-ма с 4204 кубика, а в Шерба 2322-ма с 13 955 кубика.

Точно 10 010 са продадените дърва в ДЛС-Черни Лом и те ще топлят тази зима 1710 домакинства на територията на ловното стопанство.

Продължава ритмичното изпълняване на заявките във всички стопанства, като до края на годината ще бъдат добити и предоставени на населението още близо 10 000 пространствени кубически метра дърва за огрев.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име