Световният ден за борба с туберкулозата се отбелязва за първи път на 24 март 1996 г. по инициатива на Световната здравна организация.

Мотото, прието за 2022 г., „Инвестирайте, за да бъде спряна туберкулозата. Спасете животи.“ говори за спешната необходимост от инвестиране на ресурси за ускоряване на борбата с туберкулозата и за изпълнение на ангажиментите, поети от световните лидери за премахване на това заболяване, справедлив и равен достъп до здравни грижи.

На тази дата през 1882 година немският микробиолог Робърт Кох публично представя пред Берлинското физиологично дружество своята лекция „За туберкулозата“ и така 24 март се приема за дата на откриване на причинителя на туберкулозата –  Микобактериум туберкулозис, откритие достойно за Нобеловата награда, с която е удостоен през 1905 г.

Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството. Тя е хронично инфекциозно заболяване, което засяга главно дихателните органи /90% от случаите/.  Развиват се и извънбелодробни форми със засягане на други органи и системи (лимфни възли, централна нервна система, сърце, очи, кожа, органи на коремната кухина, кости и стави, уро-генитална система и други).

Причинител на болестта:

Причинител на болестта е туберкулозният бактерий. Той се отличава със значителна устойчивост във външната среда. В тъмни и непроветрени помещения, туберкулозният бактерий издържа до 3 г. Бактериите са силно чувствителни на директна слънчева светлина и загиват след 5-10 минути.

Източници и начин на заразяване:

Основен източник на зараза е болният от белодробна туберкулоза човек. Проникването на инфекцията в белите дробове става най-често по въздушно-капков път. Храчките на болен от туберкулоза съдържат милиони бактерии. Заразяването става много лесно, когато се намираме в близост с болен, отделящ туберкулозни бактерии при кашлица, кихане или разговор. Заразата може да се пренася и чрез прахта. Възможно е и заразяване по хранителен път – през устата.

Не при всяко попадане на туберкулозни бактерии в организма на човека се развива заболяване. Практически всеки от нас се среща с туберкулозни бактерии, но заболява една малка част от хората. Около 22% от хората, които са били изложени на продължителен контакт с туберкулозната бактерия, се заразяват. От тях само една малка част – около 10%, развиват заболяването на даден етап от живота си. Дали човек ще развие заболяването или не, зависи в голяма степен от естествените съпротивителни сили на организма.

Повечето от хората остават само носители на бактерията и никога не развиват заболяването. При тях имунната система успява да се справи с туберкулозния бактерий и тя остава в латентен вид в организма, т. нар. латентна туберкулозна инфекция. Такива хора не могат да заразяват с туберкулоза други хора, но биха могли на даден етап, в резултат на влошаване състоянието на имунната система, да развият активна туберкулоза.

Латентната туберкулозна инфекция се установява основно с наличието на хиперергичен кожен туберкулинов тест на Манту, при отсъствието на клинични, микробиологични и лабораторни белези на активност. Лечение при латентната туберкулоза се предприема за да се предотврати развитието на активна туберкулоза в бъдеще.

Рискови фактори:

Непосредствен контакт с болен от туберкулоза, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, намалени защитни сили на организма, съпътстващи заболявания и др.

Симптоми:

Кашлица, храчки, повишена температура, нощно изпотяване, болки в гърдите, отпадналост и безсилие, безапетитие, отслабване на тегло.

Профилактика на заболяването:

–   Незабавно консултиране с лекар при установяване на някои от симптомите на болестта, а също така и при съпътстващи заболявания или прекарани наскоро инфекции;

– Отказване от тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и употреба на психоактивни вещества (наркотици);

– Поддържане на естествените съпротивителни възможности на организма чрез: пълноценно хранене, богато на белтъчини и витамини (месо, мляко и млечни продукти, риба, пресни плодове и зеленчуци); редовно практикуване на физически упражнения и туризъм;

– Водене на здравословен начин на живот;

–  Поддържане на добра лична и обществена хигиена

– Ваксиниране с БЦЖ ваксина след 48-ия час от раждането на бебето и реимунизиране при показания.

В резултат на изпълнението на  Националните програми за превенция и контрол на туберкулоза в България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза – от 27.9 на 100 хил. население през 2011 г. до 18.5 на 100 хил. души през 2019 г., 12.8 на 100 хил. през 2020 г. и 9.7 на 100 хил. през 2021 г. (по предварителни данни).

Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2021 г. е 688 (по предварителни данни), спрямо 930 за 2020 г. За сравнение през 2011 г. техният брой е 2 407. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: от 45-54 г. (21.8%), от 35-44 г. (20.1), над 65 г. (19.6%); от 55-64 г. (18.5%) от 25-34 г. (11%).

През 2021 г. са регистрирани 1 785 контактни на болни от туберкулоза лица, като 912 от тях са обхванати с химиопрофилактика.

През последните две години се наблюдава намаляване в броя на случаите на туберкулоза във възрастовата група от 0-17 г. През изминалата година са регистрирани 25 случая на туберкулоза сред деца, което е 3.6% от всички случаи в страната. През 2020 г. 28 деца са диагностицирани с туберкулоза, а през 2011 г. –  227.

Независимо от намаляването на заболяемостта в България, все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите Враца – 20.3, Сливен – 16.4, Пловдив – 14.6, Ямбол – 13.7, София област – 13.4, Велико Търново – 12.2, Благоевград – 12, Русе – 11.8, Стара Загора – 11.6, Силистра – 11.2, Габрово – 10.4, Разград – 10, Ловеч – 9.8.

За област Търговище: през 2021 г. са регистрирани 5 лица с туберкулоза (2 мъже и 3 жени),   през 2020 г. – 8 лица, а през 2019 г. – 11 лица.

Намаляването й се дължи на предприетите координирани  дейности за превенция и контрол на туберкулозата на национално и регионално ниво и съвместните действия на Министерство на здравеопазването, специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.

РЗИ – Търговище осигурява необходимите количества безплатно БЦЖ ваксини и ППД за проба Манту за болниците и общопрактикуващите лекари от областта и участва активно в изпълнение на задачите на Националната програма  за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021 – 2025 г.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката й са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име