В тричленен състав Търговищкият окръжен съд призна финансова санкция, наложена в Кралство Нидерландия на В.В. от с. Васил Левски, общ. Търговище в размер на 250 евро.

Глобата е наложена за това, че на 17.02.2022 г. същият е допуснал нарушение  на разпоредби на Кодекса за движението по пътищата, което и според българското законодателство съставлява административно нарушение – „като водач на МПС управлява МПС, като държи в ръка мобилен телефон по време на шофиране“. Решението на властите в Кралство Нидерландия е влязло в сила на 09.04.2022 г.

За прилагане на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави – членки на Европейския съюз, нидерландските власти са изготвили и изпратили удостоверение по формуляр. Компетентен да разглежда делото е окръжния съд по местоживеене на глобеното лице.

Съдът проверява дали Удостоверението е пълно и отговаря на изискванията от Рамковото решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагане на принципа на взаимното признаване на финансови санкции.

Проверява още дали  срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата или изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции; дали е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо; дали има доказателства за пълно или частично изпълнение, които да са извършени във връзка с решението за налагане на финансови санкции; дали изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и не се отнася за решение на български съд.

Съдебният състав на Окръжен съд – Търговище, след като провери посочените обстоятелства, прецени, че няма основания да бъде отказано признаването и изпълнението на финансова санкция и В. В. следва за плати глобата от 250 евро, с левова равностойност – 488,96 лева.

Съдебният акт ще бъде изпратен незабавно на ТД „НАП – Варна“ за изпълнение.

Постановеното решение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в 7-дневен срок, като обжалването съгласно Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, не спира изпълнението на решението.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име