26 акта са съставени от Община Търговище на родители, чиито деца не са посещавали редовно училище през първия срок на учебната 2019/2020 г. Актовете са на стойност от 50 лв. Те са съставени за допуснати над 40 неизвинени отсъствия.

Други 42 семейства също подлежат на санкция, но нямат връчени актове. Причината е, че не са открити на адреса си. Най-често се касае за хора с регистрация в малките населени места в общината. Част от тях са заминали в чужбина, а децата им живеят с друг родственик, който не е техен законен настойник и няма как да бъде санкциониран.

С най-много допуснати отсъствия по неуважителни причини (над 40 броя на ученик) са възпитаниците на Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“. 30 ученици там имат общо 2434 неизвинени отсъствия.

Актовете са съставени на основата на подадени от директорите на училища докладни за допуснатия брой отсъствия. Освен гимназията по туризъм, такава информация са подали още 11 училища в общината. Това са: II ОУ „Н. Й. Вапцаров“, III ОУ „П. Р. Славейков“, IV ОУ „Иван Вазов“, Спортно училище „Никола Симов“, Професионалната гимназия по земеделие, както и училищата в селата Голямо Ново, Драгановец, Дралфа, Лиляк, Макариополско и Подгорица.

За предходната 2018/2019 учебна година са съставени общо 50 акта на родители, чиито деца не са посещавали редовно училище.

2 КОМЕНТАРА

  1. Не могат да броят. Да броят по улиците преди обяд, докато ходят по магазините през почивката.

  2. Вземайте пример от Омуртаг, Там изобщо не отсъстват и са напред с материала.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име