Община Търговище внася 28 докладни за разглеждане от Общинския съвет на предстоящото заседание на 31 март.

Като първа точка в дневния ред ще бъде разгледан годишният бюджет на общината за 2022 г. Припомняме, че макрорамката му възлиза на над 73 млн. лв.

Внасят се за разглеждане и промените в Наредбата за местните такси и цени на услуги, с които се отменят таксите за хранене в детските градини.

Ще се иска и съгласие местната администрация да кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“. Целта е да бъдат осигурени близо 14 000 лв., с които да бъде закупен интерактивен магичен под с игри за рехабилитация на деца със специални образователни потребности. Оборудването ще се ползва за нуждите на Дневния център за деца с увреждания към Комплекс за здравни и социални услуги в Търговище.

Ще бъде разгледано и предложение броят на децата, които ще бъдат приети в яслената група към Детска градина „Пчелица“ през учебната 2022/2023 г., да бъде увеличен от 20 на 23. Местата се завишават заради по-големия брой кандидати именно за тази група. Помещението на яслената група пък отговаря на нормативните изисквания за необходимо пространство за отглеждане на повече деца.

Оттеглена ще бъде докладната за определяне на място в село Дралфа, където да се разположи паметник на строителя на Паметника на Шипка, Пеньо-Бомбето. Причината е постъпило в Общинския съвет и в Общината възражение от гражданско сдружение „Обединение 29“. От сдружението заявяват, че имат важна роля за реализацията на идеята и настояват тя да бъде ясно упомената и призната от инициативния комитет, внесъл официално документите. След уточняване на детайлите по проектното предложение между двете страни, докладната ще бъде внесена отново.

Освен предварително обявените в дневния ред докладни, ще бъде внесено и предложението за изпращане на хуманитарна помощ до побратимената на Търговище украинска община Болград.

Докладните са публикувани в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia31.03.2022

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име