На 29 март отбелязваме Деня на военноинвалидите и военнопострадалите. На тази дата през 1915 г. е учреден Съюзът на военните инвалиди и пострадалите от войните в България. Съюзът е правоприемник на дружествата „Военноинвалид“, създадени през 1912-1913 г.

На 1 декември 1950 г. прекратява дейността си с решение на Политбюро на ЦК на БКП.

На 26 юни 1990 г. е възстановен под името Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време. Почти година по-късно – на 06.03.1991 г. десетина военноинвалиди и военнопострадали от Плевен се събират и провеждат учредително събрание, с което възстановяват Дружество „Военноивалид“ и в града на Панорамата. За председател е предложен и избран Петър Димитров Петков– военноинвалид ветеран от Втората световна война.

Към днешна дата в плевенското дружеството членуват 82-ма военноинвалиди и военнопострадали, а негов председател е Илиян Христов.

 

На 30 март 2005 г. на 30-я си конгрес организацията се преименува в съюз на военноинвалидите и военнопострадалите. С Решение на Министерския съвет от 19 януари 2006 г. организацията е призната за представителна на национално равнище.

До 2005 г. се отбелязва като Ден на военноинвалидите и пострадалите в изпълнение на воинските си конституционни задължения

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име