Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности, като за периода от  27.04.20г. до 03.05.2020г. са регистрирани  15 остри респираторни заболявания, съобщават от РЗИ- Търговище. Към 03.05 2020 г. в област Търговище под карантина са били поставени 1334 лица, като с изтекъл срок на карантината са 1022. По общини поставените под наблюдение са както следва: Община Търговище – 711 лица, от тях  с изтекла карантина 579 / 132 за наблюдение; Община Омуртаг – 238 лица, от тях  с изтекла карантина 147 / 91 за наблюдение; Община Попово – 259 лица, от тях  с изтекла карантина 204 / 55 за наблюдение; Община Антоново –  79 лица, от тях с изтекла карантина 60 / 19 за наблюдение; Община Опака – 47 лица, от тях с изтекла карантина 32 / 15 за наблюдение.

В периода 27.04.-03.05.2020 година във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги  противоепидемични мерки са извършени общо 68 проверки в различни видове обществени обектина територията на област Търговище.

За констатирани нарушения свързани са съставени 2 акта на фризьори, работещи без предпазни средства и със занижен режим на дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

Направени са и 14 предписания на собственици на обекти за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, предпазни лични средства, предотвратяване струпването на хора както вътре, така и отвън обектите.

В хода на инспектирането на обектите се проследява за:

-Провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтърна персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена.

– Подсигуряване на работниците и служителите с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства.

– Дезинфекцията на подове и повърхности с биоцидни препарати разрешени от МЗ. Дезинфекцията обхваща ли освен подове и често докосваните повърхности в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори.За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване –  дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство.

-Струпването на групи от хора вътре в обектите – по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум от 1,5-2 метра един от друг.

-В пространството отвън пред обекта разстоянието между хората да е минимум   1,50 – 2.00 метра един от друг.

-Допускане на клиенти в обектите на клиенти с маски, носене от служителите на маски.

-Спазване на часовия „коридор“ за хора над 60 годишна възраст.

-Пропусквателен режим на кооперативните пазари, чрез контролиран достъп на клиенти, маркировка за движение на пътникопотока, спазване на дистанция и вторично замърсяване на продуктите.

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 – Дирекция Надзор на заразните болести.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име