314 460 линейни метра са минерализованите ивици прекарани в горите на СИДП. От тях 141 250 линейни метра са на територията на стопанствата в областите Шумен и Търговище, а останалите 173 210 във Варна и Добрич. В това число влизат изградените ивици от териториалните поделения и от арендаторите на земеделска земя, показват проверките на експерти от РДГ и предприятието.

Горските пътища са проходими за тежка противопожарна техника и всички депа в поделенията разполагат със средства за гасене на пожари, но заради зачестилите запалвания на някой от стопанствата е направено предписание да закупят допълнително оборудване, както и защитни облекла, маски, ръкавици, каски, гръбни пръскачки и др.

Към момента на територията на СИДП са регистрирани 33 пожара в горски територии. Всички са низови, а засегнатите площи са 1013 декара. Най-големият горски пожар, обхванал 751 декара, е в близост до Побитите камъни, на територията на ДГС-Варна. В това стопанство са регистрирани и най-много пожари – девет на брой, следват ДЛС-Балчик и ДГС-Суворово с по четири, ДЛС-Шерба и ДГС-Преслав с по три.

В потушаването на пожарите в предприятието са се включили 209 горски, 161 пожарникари и 16 доброволци.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име