48 са образуваните възпитателни дела за противообществени прояви на деца в Търговище през 2023 г. За сравнение, през 2022 г. броят им е 22, през 2021 г. – 48, през 2020 г. – 38. Това сочат данните от годишния отчет на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Общо 54 са децата, извършили противообществени прояви през миналата година. От тях 32 са непълнолетни, а 22 – малолетни. Най-малките, преминали през комисията, са на 8 години. Момичетата извършителки са 11 броя. Повече от една проява през годината са извършили 10 деца.

И през 2023 г. най-голям дял се пада на престъпленията против собствеността, като кражбите са 23 броя. Регистрирани са още прояви на физическа агресия, на унищожаване и повреждане на имущество, палежи, грабеж, присвояване, бягство от специализирана институция и други. Не са регистрирани обаче престъпления в киберпространството и онлайн тормоз.

Наложени са общо 99 възпитателни мерки, като най-често те са „Предупреждение“ и „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“. На четири момчета е наложена мярка „Предупреждаване за настаняване в интернат“ с изпитателен срок от шест месеца, поради извършени от тях множество прояви.

От МКБППМН обаче отчитат безпрецедентно възпрепятстване на работата си от страна на родител. Майка на 12-годишно момче, което е с множество прояви, обжалва пред съда наложени и влезли в сила мерки през юни 2023 г. Оттогава делото е отлагано многократно заради различни молби и жалби от нейна страна.

През това време детето е регистрирано за други прояви, като грабеж, заплаха с нож, палеж, кражба. За тях са образувани нови възпитателни дела, но майката отказва да се яви на заседанията на комисията. Правени са и два неуспешни опита да бъде доведена принудително от Полицията.

Така наложените възпитателни мерки не могат да влязат в сила. Предстои междуинституционална среща за набелязване на последващи действия спрямо малолетния и неговата майка.

Освен горепосочения случай, няма други наложени от комисията мерки, които да са обжалвани пред съда.

Отчетът ще бъде разгледан на заседанието на Общинския съвет на 29 февруари и е публикуван в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia29.02.2024

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име