Към тази дата заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности, като не са регистрирани остри заразни болести на територията на област Търговище, съобщават от РЗИ- Търговище. Общо за областта са регистрирани – 2044 лица, като 1468 от тях с изтекла карантина. Разпределението по общини е следното:  Община Търговище – 1084 лица, от тях  с изтекла карантина 794 а 290 са под наблюдение; Община Омуртаг – 394 лица, от тях  с изтекла карантина 260 / 134 за наблюдение; Община Попово – 381 лица, от тях  с изтекла карантина 273 / 108 за наблюдение; Община Антоново –  107 лица, от тях с изтекла карантина 91 / 16 за наблюдение; Община Опака – 78 лица, от тях с изтекла карантина 50 / 28 за наблюдение.

В периода 09.05. – 15.05.2020 година във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги  противоепидемични мерки са извършени общо 106 проверки в различни видове обществени обекти на територията на област Търговище, като с приоритет в отчетния период са заведения за хранене и развлечения, кафе-аперитиви и заведения за бързо хранене.

Направени са и 34 предписания на собственици на заведения за хранене и развлечения за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, предпазни лични средства, спазване на дистанция между посетителите в заведенията, поставяне на диспенсъри с дезинфекционни препарати за посетителите.

В хода на инспектирането на обектите се проследява за:

 1. Управителя/Собственика на заведението – да организира провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. Всяка смяна от работещи да започва по възможност с измерване на температурата, проверка на общото им състояние, инструктаж.
 2. Управителя/Собственика на заведението –да осигурява на работниците и служителите задължително дезинфектанти за ръце, на достъпно място, като те се използват след всяко обслужване и/или на 10-15 минути и лични предпазни средства – задължително маски или защитен шлем и препоръчително е използването на ръкавици. Работниците в кухните /готвачи, общ персонал/, барманите, сервитьорите задължително работят и обслужват клиентите с лични предпазни средства – маски или защитен шлем-задължителни и ръкавици-препоръчителни, които биха ги предпазили, за тях важат също честото почистване и дезинфекция на ръцете.
 3. По възможност храната от кухнята от готвача да се издава на гише към сервитьора, така, че кухненския персонал да има минимален досег с обслужващия персонал.
 4. Управителя/собственика да организира и следи за провеждането на стриктен дезинфекционен режим в обекта както и на всички общи пространства, и често докосвани повърхности в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, столове, маси и други.
 5. Сервитьорите или друг обслужващ персонал след всеки клиент на лятната градина да почистват масата и столовете с дезинфекционен препарат и едва тогава да допускат сядането на следващия.
 6. Управителя/собственика на обекта да осигури достъп до обекта само след дезинфекция на клиентите и по възможност след преминаване през постелка напоена с разтвор за дезинфекция.
 7. Поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на видими места в обществените обекти и на работните места е задължително.
 8. Да не се допуска струпването на групи от хора – между столовете на две съседни маси да се спазва разстоянието минимум от 1,5 метра един от друг/т.е. между два съседностоящи стола към отделни маси/. На една маса може да сядат не повече от четирима клиенти които да стоят един срещу друг. Изключение правят семействата с деца, които могат да са цялото семейство. Масите да са ситуирани така, че да се осигурят 10 кв. метра на четири лица.
 9. Цялата посуда след използване от клиентите да се накисва в отделна мивка пълна с препарат за дезинфекция. Биоцидния препарат задължително трябва да е разрешен от МЗ и да е в срок на годност.
 10. В санитарните възли се осигуряват задължително топла вода и сапун. Почистването с дезинфекционни препарати се извършва на всеки час в т.ч. мивки, кранове и дръжки на врати.
 11. В пространството отвън пред всички видове обекти да не се допуска струпване на хора, като разстоянието между хората да е минимум 2.0 метра един от друг.
 12. Подсигуряване на работниците и служителите във всички видове обекти с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства.
 13. За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване – дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство.
 14. Допускане на клиенти в обектите от закрит тип с маски, носене от служителите на маски.
 15. Засилени противоепидемични мерки на работещите във фризьорски салони.
 16. Спазване на дезинфекционния режим в учебните коли.
 17. Пътниците в транспортните средства да са с маски.

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 – Дирекция Надзор на заразните болести.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име