От 8 до 13 януари 2021 г. на територията на цялата страна бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата, която за всяка област  имаше различен акцент. В  област Търговище служители на сектор „Пътна полиция“ в дирекцията и на районните управления в състава осъществяваха засилен контрол за недопускане на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи. Следеше се и за редица други предпоставки за пътни инциденти като отнемане на предимство, неправилно изпреварване, преминаване на забраняващ сигнал на светофара, неспазване на пътни знаци и маркировка.

В хода на специализираната акция по пътищата на област Търговище полицейските служители са проверили 647 МПС. Констатирани са два случая на управление на МПС от неправоспособни водачи. Установените нарушения на скоростните режими са 170. Случаите на неспазване на пътните знаци и маркировка са 41, тези на неизползване при управление на МПС на обезопасителни колани, системи и каски – 16, на управление на МПС без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 3. Констатиралите по време на полицейската операция нарушения на пешеходци са 17. Установени са и по един случай на отнето предимство на пешеходец от водач на МПС, и на преминаване на забраняващ сигнал на светофарна уредба.

В хода на проверките се извършваха и справки за евентуално неплатени от водачите на МПС глоби и невръчени им електронни фишове, които чрез използване на налични в полицейските автомобили мобилни принтери  бяха отпечатвани и връчвани им на място. За горепосочения период от време полицейските служители са  връчили 11 електронни фиша.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име