На 16-ти април 2024 година се навършват 65 години от създаването на Окръжен съд – Търговище и провеждането на първото съдебно заседание.

В края на 30-те години на 20 век в тази сграда е настанен Районният съд а от 1959 година и Окръжният

С Указ № 29 от 22. 01. 1959 година за ново административно деление на територията на НРБългария, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 7 от 23 януари 1959 г., се създава Търговищенски окръг, а със Закон за изменение на Закона за устройство на съдилищата, обнародван в „Известия на Президиума на НС“, брой 22 от 17.03.1959 г., се постановява създаването на окръжни съдилища във всеки окръг. С Решение № 4 по протокол № 1 на Първата редовна тържествена сесия на Окръжен народен съвет гр. Търговище от 13.04.1959 г. е избран Окръжен съд в състав от следните народни съдии: Дечо Димитров Яков – председател; Борис Василев Димитров, Върбан Илиев Керековски и Радка Тодорова Доганова – членове.

Старият съд

Съдът е настанен в сграда в северната част на площад „Свобода“, където от 30-те години на ХХ век се помещава и районният съд на града.

Първото съдебно заседание е проведено на 16.04.1959 г.

Председатели на Окръжен съд – Търговище са били юристи, някои от които впоследствие са били съдии във Върховния съд (Дечо Димитров и Кръстьо Яначков); Любен Корнезов – депутат в VII ВНС, съдия в Конституционния съд, зам.-министър на правосъдието, зам.-председател на Народното събрание, Димитър Тончев – зам.-министър на правосъдието.

 

В Държавния архив в Търговище е запазен първият отчет за дейността на окръжния съд през първата година от основаването му. В него тогавашния председател Дечо Димитров отбелязва, че съставът на съда е окомплектован още при откриването на съда, а основната задача е  бързо и качествено правораздаване.

По повод годишнината от създаването си Окръжен  съд – Търговище планира провеждане на Дни на отворените врати под надслов „65 години от създаването на Окръжен съд – Търговище“, включващ в календара си следните събития:

16 април 2024 г. – Посещение на ученици от Специално училище за ученици с увреден слух „Св. Иван Рилски“ гр. Търговище. Среща със заместник-председателя на съда Мариана Иванова в съдебната палата.

18 април 2024 г. – Посещение на колектива на Регионален исторически музей „Славейково училище“ в съдебната палата. Опознавателна обиколка и среща с председателя на съда Татяна Даскалова и зам.-председателя и ръководител на наказателното отделение Йордан Иванов.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име