От 4 до 10 2022 г. април у нас и във всички страни, членки на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“, бе проведена операция ROADPOL, в чийто фокус бе ползването на обезопасителните системи  при управление и пътуване в моторни превозни средства – колани, детски столчета, каски. В хода на акцията специално внимание  бе отделено на ползването на обезопасителни системи при превоза на деца, както и на колани от пътниците в превозните средства.

Статистиката сочи, че за една година от полицейските екипи в страната ни са установени близо 100 000 случая на този вид нарушения. По закон в Република България ползването на колан е задължително и за водача, и за пътниците, независимо дали са на предната или задната седалка.  Санкцията за неизползване на обезопасителни системи е глоба от 50 лева за онзи, който е установен без колан или каска, независимо дали е пътник или водач. Спрямо водачите по закон е регламентирано и отнемането на 6 контролни точки.

По време на едноседмичната превантивна акция служителите на „Пътна полиция“ в област Търговище са извършили проверки на 1259 МПС. Установените от тях нарушения, свързани с неизползване на обезопасителни колани, каски за мотористите и обезопасителни системи за деца, са 687.

Най-много са констатираните от служителите на реда случаи на неизползване на обезопасителни колани от водачи на МПС – 70 случая. Установени са 37 случая на неизползване на колан от пътници на предна седалка на моторните превозни средства, и 27 – на пътници на задна седалка на МПС без предпазни колани.

В хода на акцията в областта е констатиран само един случай на неизползване на предпазна каска при управление на мотоциклет. Контролните органи са установили и 5 случая на превоз на деца без обезопасителни седалки, когато това се изисква по закон.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име