Областна администрация – Търговище информира всички заинтересовани лица и потенциални участници, че в периода 27 май – 2 юни 2023 г. по 120-километровия „Ботев път“ от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския балкан ще се проведе 75-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ 2023 г.

В похода могат да участват: групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи. По маршрута могат да се включват и индивидуални участници и самостоятелни групи, които не принадлежат към определена организация.

Всички желаещи да участват в похода трябва да изпратят попълнена заявка (Приложение № 1 за ученическа група в срок до 28.04.2023 г. или Приложение № 2 за туристическа група/индивидуални пълнолетни лица в срок до 15.05.2023 г.) на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация – Враца.

Подробна информация относно регламента за провеждане на 75-ти Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ 2023 г. може да бъде намерена на интернет страницата на Областна администрация – Враца на адрес: https://vratsa.bg/bg/pages/nacionalen-turisticheski-pohod-po-patya-na-botevata-cheta.html

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име