Няма да се увеличава размерът на таксата за битови отпадъци в община Търговище през 2023 г. Това обявиха при представянето на план-сметката за чистота за следващата година кметът д-р Дарин Димитров и зам.-кметът Валентин Велчев.

План-сметката за догодина възлиза на 9,5 млн. лв., което е с близо 2 млн. лв. повече в сравнение с 2022 г. Разходите в нея обаче се очаква да са с около 1,5 млн. лв. повече от постъпленията от таксата за битови отпадъци, която финансира план-сметката.

„Недостигът ще бъде покрит от други местни приходи от бюджета на Общината. Няма да позволим това да доведе до повишаване на таксите, влошаване на хигиената или на честотата на сметоизвозването“, заяви д-р Димитров. Увеличените разходи се дължат основно на необходимостта през 2023 г. да се осигури транспортиране и третиране на битовите отпадъци извън общината Търговище. Отчетено е и значителното повишение в цените на горивата.

Д-р Димитров разясни, че продължава работата по разширението на депото край село Пайдушко. Вече е готово тялото на новата клетката, която е с площ от 30 дка. За строежа са заложени 3,5 млн. лв. в план-сметката за догодина.

„За съжаление, работата се забави, тъй като по време на изкопните работи се натъкнахме на слой от каменна маса, който се премахва изключително трудно. Това много удължи дейностите“, каза кметът. Той припомни, че са готови и двата басейна за отпадните води от депото. В първия от тях те ще се отичат и ще преминават към следващия басейн, за чиста вода. Тя ще се ползва за оросяване на депото.

В момента се правят диги между басейните и депото. Готови са основите на пречиствателната станция. Наполовина готов е довеждащият път от старата клетка до басейните.

Д-р Димитров разясни, че заради забавянето в строителството ще продължи и извозването на битовите отпадъци извън Търговище. Обявена е обществена поръчка за третиране, сепариране и оползотворяване на битовите отпадъци. Предвидено е договорът по нея да бъде сключен за срок от 36 месеца или до завършването на клетката на депото – което от двете обстоятелства настъпи първо.

План-сметката ще бъде разгледана на последното за годината заседание на Общинския съвет на 21 декември. Проектът й е публикуван в сайта на Общината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име