Общо 992 са  лицата, поставени под карантина в областта, съобщават от РЗИ – Търговище От тях с изтекла карантина – 855 лица. От тях в община Търговище регистрираните са 552 лица, като  с изтекла карантина са 458 , а 94 са под наблюдение. За община Омуртаг регистрираните са 156 лица, от тях  с изтекла карантина 134 / 22 за наблюдение. За община Попово са регистрирани 197 лица, от тях  с изтекла карантина 182 / 15 за наблюдение. За общините Опака и Антоново регистрираните са съответно: 31 лица, от тях с изтекла карантина 31 / 0 за наблюдение в община Опака и 56 лица, от тях с изтекла карантина 50 / 6 за наблюдение за община Антоново.

В периода 13.04. – 17.04.2020 г. във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги противоепидемични мерки са извършени общо 101 проверки в различни видове обществени обекти на територията на област Търговище.

По време на проверките са направени 33 предписания с превантивна цел на собственици на обектите за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, лични предпазни средства, предотвратяване струпването на хора както вътре, така и извън обектите.

В хода на инспектирането на обектите се проследява за:

– Провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър на персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена;

– Подсигуряване на работниците и служителите с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства;

– Дезинфекцията на подове и повърхности с биоцидни препарати разрешени от МЗ. Дезинфекцията обхваща ли освен подове и често докосваните повърхности, в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори. За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване –  дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство;

– Струпването на групи от хора вътре в обектите – по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум от 1,5 – 2 метра един от друг;

– В пространството отвън пред обекта разстоянието между хората да е минимум   1,50 – 2.00 метра един от друг;

– Допускане в обектите само на клиенти носещи маски;

– Задължително носене на маски от служителите в обектите;

– Спазване на часовия „коридор” за граждани над 60 годишна възраст;

– Пропусквателен режим на кооперативните пазари, чрез контролиран достъп на клиенти, маркировка за движение на пътникопотока, спазване на дистанция и вторично замърсяване на продуктите.

Проверени са своевременно 2 сигнала, подадени на тел.112.

Провеждат се консултации по телефон и на място в Инспекцията на заинтересовани граждани и лица, стопанисващи обекти с обществено предназначение.

            Всички проверки се извършват съвместно с органите на МВР без ограничение на времевия интервал в работно и извън работно време и почивни дни.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име