За работещите в чужбина данъците често са един от най-големите и напълно задължителни разходи. На практика обаче те могат да се превърнат и в приход, ако човек кандидатства за възстановяване на надвнесен данък върху общия доход. Това е напълно легална процедура, с която хората си връщат средно около 2 055 евро, като в същия момент по никакъв начин не пречи нито на възможността за пенсия в конкретната страна, нито за бъдеща работа.

Задължително условие за възстановяване на суми е работещият в чужбина да е бил изряден в плащането на данъците си в съответната страна и да е спазил процедурите за подаване на данъчна декларация. Заявление за връщане на данъци  може да подаде всеки човек лично, или да се довери на компании за възстановяване на данъци, като РТ Такс. Благодарение на дългогодишния си опит и връзки с институции в различните държави, компанията улеснява процеса, значително намалява времето на отговор и по-често има позитивен резултат.Декларация за връщане на данъци може се подаде целогодишно с възможността да се кандидатства и няколко години назад, но тъй като процедурата е обвързана и с данъчната декларация, трябва да се спазват   сроковете за попълването и коригирането ѝ във всяка държава. В страни като Норвегия, в началото на април работниците получават делкарация за връщане на данъци Skattemelding. Дания също е сред страните, в които коригирането на данъчната декларация се случва през април и май през системата SKAT.

 

Процедурите и правилата в конкретните държави са различни, затова специалистите в областта винаги са готови да консултират работещите в чужбина и техните семейства за възможностите, които имат. Безплатния онлайн калкулатор в сайта на РТ Такс помага за пресмятане на примерната сума, от която човек може да се възползва. Компанията възстановява данъци от Великобритания, Норвегия, Холандия, Германия, Ирландия, Дания, Австрия и САЩ, а първоначалната консултация е напълно безплатна.

Съветваме всички хора, които работят или са работили в чужбина, да не се отказват от парите, които им се полагат. Сумите може да са значителни – ако не ги потърсят, те остават в държавата, в която са работили“, съветва Росен Ковачев, управител на РТ Такс за България. Много от нашите клиенти се притесняват, че ако възстановят данъци от чужбина, ще плащат по-големи такива в България – това е напълно погрешно схващане. Страната ни има споразумение за избягване на двойното данъчно облагане с повече от 70 държави, спрямо което няма да дължите данъци в България“, допълва той.

Важно е да се отбележи, че данъчното възстановяване по никакъв начин не ограничава перспективите за бъдеща работа, възможността за пенсия или отпуска, както и други социални осигуровки в дадена държава. То засяга само надплатените данъци върху дохода, което няма нищо общо със социални придобивки или разрешение за работа. Също така работещите извън България могат да кандидатстват за възстановяване на пари за неизползван платен годишен отпуск, което от друга страна да се превърне в приятен бонус за предстоящата лятна ваканция.

Друго широко разпространено схващане е, че възстановяването на данъци се тълкува като укриване на данъци, защото се приема, че така човек не плаща никъде. Истината е, че може да бъдат върнати само надвнесени данъци върху дохода. Ако човек получи 100% от данъка, който е внесъл в съответната страна, това значи, че доходът му е бил под облагаемия минимум.

Дали ще бъде възстановен данък от работа в чужбина, не зависи от продължителността на договора. Ако човек е работил поне 2 седмици и е платил съвестно данъците си, надплатеното може да бъде възстановено. Специалистите съветват всички работещи и работили в чужбина българи да потърсят полагащите им се суми. Ако поверят задачата на професионалисти в областта, процедура започва с лесна онлайн регистрация, с която човек може да разбере дали отговаря на условията за получаване на обезщетения за надвнесени данъци или получаване на детски надбавки.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име