Изпълнени са осемте проекта, финансирани по линия на фонд „Местни инициативи“ в Търговище през 2022 г. Те са свързани с подобряване на облика на градската среда. Дейностите са реализирани от читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места в общината.

Детската площадка в с. Здравец преди

В село Здравец са обновени съоръженията на детската площадка, като са закупени и нови соларни осветителни тела. Монтирана е нова оградна мрежа, поставено е и парково оборудване.

…. и след ремонта

В село Давидово също са закупени нови съоръжения за детската площадка – люлки, пързалка с пясъчник, маса за шах.

Жителите на село Александрово пък се заеха с дейности по освежаване на местния парк. Ремонтирано е осветлението, закупени са нови пейки и е подменена част от оградната мрежа на парка.

На площада в село Буховци, в близост до читалището, е обособен кът за отдих, като е монтирано парково оборудване.

Три сдружения на собствениците на територията на града облагородиха предблоковите си пространства, като ремонтираха прилежащите пешеходни алеи. Това сдруженията на ул. „Преслав“ № 25, ул. „Цар Освободител“ № 7 и ул. „Лилия“ № 5.

Кът за отдих обособиха живущите във вход „В“ на бл. № 55 в квартал „Запад“. Там са поставени беседка, пейки и кошчета за отпадъци.

Всеки проект е финансиран с до 2500 лв., като някои от участниците вложиха и собствени средства и труд при реализацията на инициативите.

Общият размер на фонда през 2022 г. е 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8000 лв. – от Сдружение „Платформа АГОРА“.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име