Инициативата е част от международния проект “WEGO3 – от индивидуално овластяване на преживели насилие от интимния партньор към ангажиране на обществото“, в който Асоциацията си партнира с Център за развитие на устойчиви общности, София.

Компанията от Търговище, в която работят повече от 700 човека, беше избрана заради богатия си опит в областта на социалната отговорност към своите служители и добрите практики на партньорство в полза на местните общности и уязвимите групи.

По време на онлайн среща между трите заинтересовани страни бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и добрите практики на партньорство между организациите, които  подкрепят жени, преживели домашно насилие и бизнеса. От ръководството на Мебел Стил предоставиха на Асоциация НАЯ документи за кандидатстване за свободните позиции в компанията, които да се дадат на жените, които са безработни. Целта е те по-лесно и ефективно да търсят своята независимост чрез намиране на заетост.

Предприятието от Търговище, което сред най-големите производители в България, ще кандидатства за първия по рода си Почетен знак за насърчаване на равните възможности на жените и мъжете. Самооценката на фирмата показва, че голяма част от мениджърските позиции се заемат от жени, двата пола са поравно представени както в ръководството, така и в производството и разлика в заплащането им на практика няма.

„Стремеж на собствениците и управителя инж. Илко Илиев е да комбинират личните качества и потенциала, който носят жените и мъжете и всеки от тях да може да изяви силните си страни, без да бъдат ограничавани от стереотипи. Ето защо повечето екипи са смесени и това е най-добре работещият вариант за компанията.”, сподели прокуриста на фирмата Татяна Коджаманова.

Търговският директор Десислава Данева разказа за съществуващия от години Фонд  „Помогни на колега“. Средства в него внася както ръководството, така и самите служители чрез кутии за дарения. Парите се използват за подкрепа на хора в нужда, в това число за жени, които имат нужда от финансова помощ за наемане на жилище или грижа за децата.

„В местната общност Мебел Стил е незаменим партньор на училища, детски градини, общини и социални услуги в цялата област Търговище!“, категорична е Нина Николова, координатор на проекти в Асоциация НАЯ. Организацията, която от 20 години работи за правото на жените на достоен живот без насилие, се ангажира да подкрепи процеса на сертифициране на Мебел Стил за престижния отличителен знак.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име