Търговище стартира от 11-о място в Индекса на местната система за почтеност:

 

Къде се случва корупцията?

Защо се случва?

Кой носи отговорност?

Отговорите на тези въпроси отново търси Асоциация „Прозрачност без граници“ във втория етап на проекта „LISI – устойчиво бизнес развитие на местно ниво”,  по време на който ще бъде разработен Индекс на местната система за почтеност – 2023.  Резултатите и анализът на индекса ще бъдат използвани за оценка на местната бизнес среда.

Стартиралият в края на 2021 г. проект е продължение на LISI програма (2014-2017 г.). Затова на сайта на Асоциация „Прозрачност без граници“   http://lisi.transparency.bg/ могат да бъдат проследени всички сравнителни динамики по общини и в национален мащаб. Избирателите от областните градове ще получат ясен отговор на въпроса: Как се е развила общината, в която живеят, през последния мандат?

С обобщена оценка 3,30 т. (от 5 възможни) община Търговище зае 11-то място в общата класация на общините, включени в Индекса на местната система за почтеност за 2022 година. От институциите на местната власт и местното самоуправление най-висока оценка получи кметът (индекс 4,26 т.), следван от общинската администрация (4,01 т.) и Общинския съвет (3,13 т.).

Сред факторите, обусловили тези оценки, е контролът, който кметският екип осъществява върху доставчиците на публични услуги. Кметът използва различни механизми за връзка с гражданите – срещи на живо, онлайн срещи, брифинги, пресконференции и отчитане на обратната връзка от анкети с гражданите.

През юли 2023 година експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ отново започнаха да анкетират представителите на местните институции.

 

В края на годината ще е ясна моментната снимка на местната власт в края на мандата 2019-2023.

Оценките на община Търговище по всички показатели можете да видите тук.

 

Търговище 2022 Общо за града

 

:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име