Комплексът за здравни и социални услуги (КЗСУ) в Търговище започва информационната кампания „Попитай специалиста“, която ще продължи до края на годината.

Кампанията е насочена към бременни жени и родители на деца до 7-годишна възраст. Те ще могат да получат безплатна консултация относно бременността, физическото или умственото развитие на децата си от психолог, рехабилитатор, педиатър, гинеколог, стоматолог, логопед, специален педагог, медиатор и социални работници.

Консултациите могат да се провеждат на място, в сградата на КЗСУ, на ул. „Росица“ № 2 в Търговище. Въпроси могат да се изпращат и онлайн, на е-mail: kzsu_tg@abv.bg или на фейсбук страницата на Комплекса. Допълнително информация за начина на провеждане на консултациите може да се получи на тел.: 0601 61632.

Целта на кампанията е подобряване на достъпа до здравни грижи, ранно идентифициране на рисковете за детското развитие и повишаване на родителския капацитет.

Дейностите се реализират в рамките на проект „С грижа за теб“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име