Разрешение за разходването на 1,3 млн. лв., натрупани от отчисления към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), иска от Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

В докладната на кмета е записано, че близо 140 хил. лв. ще се ползват за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количествата битови отпадъци, образувани на територията на общината. Съгласно закона, местните администрации следва да правят такъв анализ на всеки 5 години.

984 хил. лв. пък ще бъдат вложени в изграждането на новата клетка на Регионалното депо край село Пайдушко. Пред приключване са изкопните дейности на тялото на клетката, която ще е с площ от 30 дка. Предстои изграждане на дренажи, които да отвеждат отпадните води във вече изградените за целта басейни. Паралелно се работи и по изграждането на пречиствателна станция.

Припомняме, че проектът за строителството на втората клетка на депото възлиза на 7 млн. лв. В тази сума е включено и изграждането на обслужващи постройки, път, осветление, озеленяване и други. До момента, заедно с посочените 984 хил. лв., са осигурени половината от необходимите средства. Целта е в края на 2022 г. да приключи работата по тялото на клетката.

Докладната на кмета ще бъде разгледана от Общинския съвет на заседанието на 31 март. Ако тя бъде одобрена, следва кметът да внесе и официално искане в РИОСВ за отпускането на средствата.

Тя е публикувана в сайта на администрацията: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia31.03.2022

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име