2864 МПС са били проверени от контролните органи по пътищата на област Търговище в хода на проведената от 15 ноември до 14 декември 2023 г. традиционна акция на полицията „ЗИМА“. Основната й цел бе подобряване сигурността на движението по пътищата и заостряне вниманието на водачите към подготовката на автомобилите им за движение при зимни условия.

Акцентът на активната контролна дейност бе върху ограничаване на увеличаващите се през този сезон предпоставки за тежки пътни злополуки, особено с участието на рискови групи участници в движението – пешеходци, велосипедисти, водачи на ППС с животинска тяга.

Акцията включваше три тематични кампании, ориентирани към различни категории участници в движението по улиците и пътищата – „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ и „Безопасно шофиране през зимата“.

В хода й по пътищата на областта бяха осъществени три специализирани полицейски операции и се провеждаха регулярни проверки за безопасността на движението.

По време на превантивната акция в област Търговище са проверени 2013 леки автомобила,  627 товарни автомобили, 43 селскостопански машини, 32 мотоциклета, 30 мотопеда, 23 индивидуални електрически превозни средства. 19 ППС с животинска тяга/каруци/, 17 броя малогабаритна техника, както и 25 други ППС.

Най-много са констатираните случаи на управление на превозни средства с неизправности по осветителната система и сигнализацията – 82.  По време на тематичните проверки са установени 10 случая на управление на МПС с разкъсани или износени гуми, и 7 случая  – на МПС с неизправности при устройствата за стъклопочистване. Установени са технически неизправности при 3 от проверените велосипеди и при 2 от  индивидуалните електрически превозни средства(ИЕПС).

За  констатираните от тях нарушения контролните органи са съставили 429 акта за установяване на административно нарушение и са наложили 1574 глоби по фиш по Закона за движение по пътищата/Тук не са включени издадените електронни фишове/, Спрени от движение са 18 ППС.

Съставени са 6 акта и са наложени 2 глоби с фиш на велосипедисти, нарушили правилата за пътна безопасност. Санкционирани с актове са и по двама водачи на ИЕПС и на ППС с животинска тяга. Освен водачи на ППС в хода на акцията са санкционирани и 19 пешеходци за неспазване на правилата за движение, като на петима от тях са съставени актове за неправилно пресичане, а на 14 са наложени глоби с фиш.

По време на превантивната кампания служителите на „Пътна полиция“ са изготвили 11 предписания до органите на АПИ, свързани с необходимост от отстраняване на недостатъци по пътни настилки и сигнализацията с пътни знаци и маркировка. 8 от тях вече са изпълнени.

Изготвени са и 13 предписания до органи на местната власт за необходимост от подобряване на улично осветление и отстраняване недостатъци по пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътната маркировка,

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име