На близо 90 млн. лв. възлиза макрорамката на бюджета на Община Търговище за 2023 г. Увеличението спрямо 2022 г. е с близо 16 млн. лв. Това заяви зам.-кметът Валентин Велчев при публичното представяне на проекта на бюджета, в което се включи и кметът д-р Дарин Димитров.

„Това е един добър проект за бюджет, с който ще можем да довършим спокойно годината и да посрещнем разходите си. Надявам се бюджетът за 2024 г. обаче да бъде изготвен по-рано и приет навреме, за да можем догодина да имаме и някакво развитие за общините, вместо застой“, заяви кметът.

Зам.-кметът Велчев разясни, че средствата от държавния бюджет, отпуснати на Общината, са над 60 млн. лв., което представлява увеличение с 12,7 млн. лв. спрямо предходната година.

Собствените приходи по проектобюджета възлизат на 14,2 млн. лв., което е увеличение с 631 хил. лева спрямо миналата година.

Разходната част на проектобюджета за 2023 г. е балансирана. Традиционно най-голям дял от нея заема функция „Образование“ – 44%. Следват капиталовите разходи, които са 13%. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ заемат 10% от разходите.

Капиталовата програма, в която са заложени обектите, предвидени за обновяване през годината, възлиза на близо 12 млн. лв. Голяма част от нея вече е изпълнена, тъй като в началото на годината бе приет разчет за тези разходи.

Проектът за бюджет ще бъде внесен за разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет на 31 август.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име