Православната църква почита днес паметта на св. Климент Охридски – един от най-значимите български средновековни писатели, основател на Охридската книжовна школа и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Той е един от Светите Седмочисленици.

Няма сигурни сведения за датата и мястото на раждането му, но в историческата наука се приема, че е роден през 840 г. в югозападните части на България. В „Кратко житие на св. Климент Охридски“ от Димитър Хоматиан се посочва, че „този наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае като българи.“

Предполага се, че Климент е участвал на млади години още в хазарската и аланската мисия на светите братя Кирил и Методий през 859-861 г. Като техен ученик той е част и от Великоморавската им мисия, а според по-късни славянски жития е бил ръкоположен заедно с Наум в свещенически чин от папата в Рим през 868 г. – малко преди смъртта на св. Кирил. Учителя си той увековечава в „Похвално слово за Кирил.“

Смята се, че е прекарал следващите 15 години, работейки заедно с Методий в Панония и Великоморавия. След смъртта на Методий, последвалите гонения и престой в затвора Климент, заедно с други двама от учениците на светите братя – Наум и Ангеларий, се завръща в България. Според „Пространно житие на св. Климент Охридски“ от Теофилакт Охридски тримата били посрещнати изключително топло от княз Борис. Скоро след това Климент е изпратен от владетеля в областта Кутмичевица в Македония с мисионерска задача. Климент се установява в Охрид и го превръща в един от най-влиятелните духовни и книжовни центрове. Теофилакт Охридски го нарича „пръв епископ, който проповядвал на български език“.

Умира през 916 г., а мощите му се намират в църквата „Св. Пантелеймон“ в Охрид. Скоро след смъртта си е канонизиран, а от началото на 11 в. успението му се чества на 27 юли.

 

Св. Климент Охридски е един от най-значимите автори на старобългарски език, той пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 до 50 негови съчинения.

25 ноември е и празник на Софийския университет, чийто патрон е св. Климент Охридски.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име