РЕГИОНА

Попово, Омуртаг Опака Антоново

Още работни места за лица с трайни увреждания и младежи в Попово

Община Попово осигури работа на още 15 безработни лица с трайни увреждания. Това стана възможно благодарение на Проект „Обучения и заетост“ по Оперативна програма...

Близо 16 хиляди документи за самоличност трябва да бъдат подменени в област Търговище

През 2019 г. следва да бъдат подменени поради изтичаща валидност и  4 108 свидетелства за управление на МПС и 4 435 лични карти. Най-голям според...

Пътища в Търговищка област без винетна такса

2689 TGV1102 /III-202,Опака-Гагово/-Опака-/III-202/ Опака 2690 TGV1121 /III-202,Гагово-Попово/-Паламарца-ученически лагер Попово 2691 TGV1123 /III-204,Благоево-Попово/-Ломци-Садина-/III-2002/ Попово 2692 TGV1127 /III-204,Ломци-Попово/-Кардам-/III-204/ Попово 2693 TGV1128 /II-51,Водица-Светлей/-Попово-кв.Сеячи-кв.Невски-/II-51/ Попово 2694 TGV1137 /II-51,Копривец-Попово/-Водица-Цар Асен-Граница общ.(Попово-Две могили)-Могилино-Баниска-/RSE1082/ Попово,Две могили 2695 TGV1138 /TGV1137,Водица-Цар Асен/-Водица-Осиково Попово 2696 TGV1139 /-И-51,Водица-Попово/-Ковачевец Попово 2697 TGV1141 /II-51,Попово-Дралфа/-Глогинка-Граница общ.(Попово-Търговище)-Кошничари-Росина-/II-51/ Попово, Търговище 2698 TGV1164 /I-4,Омуртаг-Търговище/-Стража-Драгановец-Граница общ.(Търговище-Върбица)-Иваново-/I-7/ Търговище, Върбица 2699 TGV1166 /I-4,Търговище-Пробуда/-Васил Левски-Ловец-Острец-/III-5102/ Търговище 2700 TGV1167 /III-5102,Острец-Дългач/-Надарево-Граница общ.(Търговище-Велики Преслав)-Кочово-Хан Крум-/I-7/ Търговище, В.Преслав 2701 TGV1168 /III-5102,п.к.Макариополско-Острец/-летище Буховци Търговище 2702 TGV1169 /II-49,Търговище-Бистра/-Давидово-Ралица Търговище 2703 TGV1170 /II-51,Дралфа-Чудомир/-Голямо Соколово-Бистра-/RAZ1086/ Търговище 2704 TGV1171 /I-4,Търговище-п.к.Макариополско/-Алваново-Ловец-Осен-/III-5102/ Търговище 2705 TGV1172 /II-51,Попово-Дралфа/-Голямо ново-/II-51/ Търговище 2706 TGV1173 /TGV2161,Макариополско-Твърдинци/-Буйново-/II-51/-Пресяк Търговище 2707 TGV1175 /II-74,Певец-Търговище/-Баячево Търговище 2708 TGV1176 /II-74,Певец-Търговище/-Руец-Овчарово Търговище 2709 TGV1178 /II-74,Здравец-Дралфа/-Подгорица Търговище 2710 TGV1179 /II-74,Велики Преслав-Певец/-Кралево Търговище 2711 TGV2004 /I-4,п.к.Ястребино-Омуртаг/-Изворово-Граница общ.(Антоново-Омуртаг)-Камбурово-/I-4/ Антоново, Омуртаг 2712 TGV2051 /I-4,п.к.Камбурово-Омуртаг/-Панайот Хитово-Росица Омуртаг 2713 TGV2054 /III-4802,п.к.Горско село...

Месечна работна среща на кметовете и кметските наместници в община Попово

Проведе се традиционната месечна среща на кметовете и кметски наместници с ръководството на Община Попово. Валентин Витанов от Бюро по труда – Попово запозна кметовете...

Сесия на Общински съвет – Попово

  Първото за тази година заседание на Общински съвет – Попово се проведе на 31 януари. В началото на своята работа общинските съветници с едноминутно...

14 жилищни сгради в конкурентна надпревара за саниране през 2019 г.

Петте проектни предложения на Община Попово по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. преминаха успешно първия етап на одобрение 51 проектни предложения за над...

Завърши изграждането на паркинг в гр. Попово

През месец януари приключиха строително-монтажните работи по изграждането на паркинг в поповския кв. 117. Той се намира в междублоковото пространство на улиците „Мара Тасева”,...

Отново телефонна измама в Омуртаг

На 20.01.2019 г. около 20,25 ч на тел. 112 в РУ-Омуртаг е получен сигнал за това, че същия ден в гр. Омуртаг чрез обаждане...

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Попово за 2019 година

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,...

Започна раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС в Попово

От 14 януари започна раздаването на хранителни продукти от Българския червен кръст в община Попово. То се осъществява в изпълнение на Оперативната програма за...

НАЙ-ЧЕТЕНИ