В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Антоново бе проведено  тренировъчно занятие за взаимодействие на съставните части на Единната спасителна система/ЕСС/.

В тренировката взеха участие екип на РСПБЗН – Антоново, служители от ПУ – Антоново, ЦСМП – Антоново, доброволци от БЧК – Антоново, доброволци от ДФ „Антоново – 2017“, както и ученици и предподаватели от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в града.

Занятието бе организирано от  училищното ръководство със съдействието на началника на РСПБЗН – Антоново главен инспектор Михаил Михайлов. Да наблюдават  демонстрацията бяха поканени ученици и преподаватели от още две училища в общината – ОУ „Н. Й. Вапцаров” в с. Стеврек и от ОУ „Никола Вапцаров” в с. Трескавец, както и служители от общинска администрация  – град Антоново.

Тренировката включваше симулация на възникнал пожар в котелното помещение на училището. Дежурният екип от РСПБЗН – Антоново и доброволци от ДФ „Антоново – 2017“ извършиха симулативни действия по гасене на пожар и евакуация на ученици и персонал от сградата.

Служители от полицейския участък в Антоново бяха отцепили района на училището с цел ограничаване на достъпа на  граждани и безопасно извършване на пожарогасителни действия и спасителни операции.

Служители от ЦСМП – Антоново демонстрираха спасяване на пострадал и изнасянето му с носилка от сградата на училището. След приключване на занятието, доброволците от БЧК–Антоново демонстрираха правене на различни видове превръзки  на пострадал в зависимост от вида на нараняването му.

Демонстрации с участието на ученици от всички присъстващи училища направиха и служителите от РСПБЗН – Антоново. По този начин всички присъстващи получиха възможност да наблюдават реални действия със средство за първоначално гасене – прахов пожарогасител, както и гасене с вода с разпъната шлангова линия и струйник на реално запален огън.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име