В първия петък на 2019 г. се проведе традиционната месечна среща на кметовете и кметските наместници с ръководството на Община Попово. На нея бе разискан наболелият в последните месеци проблем с транспортната схема на общината и спирането на автобусни линии от „Метеор“ АД. На срещата присъстваха представители на фирмата-превозвач, които обясниха ситуацията към момента. През последните години в резултат на постоянно намаляващия пътникопоток автобусните линии работят на загуба и са на ръба на оцеляването.
При проведени разговори между ръководствата на фирмата и Общината се взема решението да бъде прекратен предсрочно договорът за обществена поръчка, който изтича през 2020 г. и да бъде сключен друг такъв след създаване на нова транспортна схема. В нея ще се търсят варианти за групиране и намаляване на линии, така че да няма населено място без транспорт поне веднъж в седмицата. При изготвянето на новата транспортна схема ще участват кметовете и кметските наместници на населените места, които да защитят интересите на населението, но в същото време да предложат оптимален вариант за двете страни.

Заместник-кметът Емел Расимова запозна присъстващите с намерението на Община Попово да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Специфичното при този проект е предлагането на услуга за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. До края на месец февруари Общината трябва да подаде проектно предложение, което включва минимум 100 потребители от целевата група.
Максималната стойност на проекта е 50 000 лв., а срокът на предоставяне на услугата е минимум 12 месеца. Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Намерението на Община Попово е да бъде закупено транспортно средство в услуга на предоставяне на здравна грижа от назначена за целта медицинска сестра. Молбата на зам.-кмета към кметовете и кметските наместници в общината бе в най-кратки срокове да подадат списък на възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Проектът, по който Общината ще кандидатства, няма нищо общо с предоставяните към момента социални услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Други въпроси, които бяха разисквани на срещата, бяха относно сроковете за подаване на списъци за добив на дървесина от Общински горски територии за тази година и внесените промени в данъка върху моторните превозни средства, който ще се изчислява по нова формула от имуществен и екологичен компонент.

 

Местен вестник

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име