Последната за тази година традиционна среща на общинското ръководство с кметовете и кметски наместници на населените места в община Попово се проведе на 7 декември и бе водена от кмета на общината – д-р Людмил Веселинов. На нея бяха разисквани три основни въпроса – за обезпечаване населението с дърва за огрев, зимната подготовка за снегопочистването в общината и проблемното състояние в транспортната система. По първия въпрос отношение взе инж. Симеон Давидков – Директор на Държавно ловно стопанство „Черни Лом“. Той подчерта, че добитата тази година дървесина от общинските гори бе изцяло предназначена за нуждите на местното население, но като основен проблем отчете извозването й от сечището до съответното населено място. Това е така, защото по закон се изисква транспортирането на дървата да се извършва с лицензиран за целта транспорт, с който дружеството не разполага. Вариантът, който той предложи, бе кметовете да осигурят трактори, на които да бъдат издадени необходимите документи за извършване на тази дейност. Инж. Давидков се обърна с апел към присъстващите да следят за преминаването през населените места на пренатоварени с дървесина камиони, за които кметовете не са уведомени от стопанството и при констатиране на нарушения да сигнализират. Отчетени са случаи на нередност в подаваните списъци с желаещи да си закупят дърва от горското стопанство. В тях са фигурирали лица, които нямат нищо общо със съответното населено място.

Зимната подготовка за снегопочистването през зимния сезон бе следващият важен въпрос, разискван на срещата. Николай Иванов – член на сформирания щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, запозна кметовете с дейността на щаба и готовността му за зимния сезон. В тази връзка на вниманието им бе представен и новият ИФЗ (изпълняващ функциите и задълженията) началник Група „Охранителна полиция“ към РУ-Попово – инсп. Стефан Стефанов, който заедно с Николай Иванов призоваха за навременно подаване на актуална информация относно зимната обстановка в населените места.
Представителите на двете снегопочистващи фирми, отговарящи за зимното поддържане, бяха запознати с проблемите на някои пътни участъци и поеха ангажименти те да бъдат разрешени.
Самоволното спиране на автобусните линии, обслужвани от „Метеор“ АД, предизвика недоволството както на кметовете, така и на населението на цялата община. Поради тази причина темата бе разисквана и на традиционната месечна среща. Много кметове сигнализираха за спрени автобуси по направление за техните села. Тихомир Трифонов – Директор Дирекция „Местно развитие и култура“ обясни, че е запознат със ситуацията и е поел ангажимента за разговори с фирмата – превозвач, защото случващото се с транспорта в общината е сериозен проблем и затова се търсят оптимални варианти за по-бързото му разрешаване.

Местен вестник

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име