Съдия Десислава Сапунджиева официално встъпи в длъжност. Тя е част от Наказателното отделение на Варненския апелативен съд вече седма година като командирован съдия от Окръжен съд – Търговище. Затова естеството, отговорността и изискванията на работата, както и екипът на съда не само са й отлично познати, но и са пълноправна част от живота й. Колегата ни получи оценка пълен отличен на изпита, при това в силна конкуренция. Миналата седмица Съдийската колегия на ВСС, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, повиши класираните кандидати за апелативните съдилища. Конкурсът бе обявен през 2021 г.

Изпълняващият функциите председател на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян приветства наказателния съдия с думите: „С тази дълго изстрадана победа днес официално приключва едно дългогодишно очакване, свързано с напрежение, но и с надежда. През цялото това време съдия Сапунджиева работи с много достойнство, сърце и себеотдаване. Тя е доказателство, че всяко усилие си струва, че няма невъзнаграден труд и ако си много добър в това, което правиш, няма начин то да не бъде оценено, дори след 7 години.“

Ръководителят на Наказателното отделение Янко Янков приветства колегата си с „добре дошла“ и с удовлетворение, че 10-годишната мечта за запълване на щата на отделението, най-после е изпълнена. „Ти си доказан професионалист, от труда ти печели не само нашият съд, но и обществото“, каза съдия Янков.

Съдия Сапунджиева благодари за доверието, откритостта и подкрепата от всички съдии и служители. „Бях посрещната в екип с изградени отношения на честност, колегиалност, лоялност, зачитане на достойнството. Ще работя за утвърждаване на тези ценности, за издигане на престижа на професията и този на Апелативния съд“.

Десислава Сапунджиева е завършила специалност „Право“ в Софийския университет. Почти целият й професионален път е преминал в органите на съдебната власт – над 33 години. Била е съдия в Районния съд в Търговище и негов председател, след това в Окръжния съд в града и негов заместник-председател. От ноември 2017 г. е командирована в Апелативен съд – Варна. Има допълнителни специализации в сферата на правото на интелектуалната собственост, наказателния процес, финансовите, данъчните и корупционните престъпления.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име