Общинските детски градини в Търговище трябва да осигурят възможност за преместване на децата в най-близката приемаща детска градина в периода на неучебно време. Това възлага на директорите кметът д-р Дарин Димитров с писмо от 11 април 2023 г.

Указано е, че заведенията трябва да съгласуват помежду си периодите на приемане на групи от други градини. Целта е графиците да бъдат съобразени с възможностите на родителите и степента на посещение на децата през лятото.

До 26 април директорите трябва да представят в Общината летните си графици за работа. В писмото на кмета се посочва, че с графиците трябва да бъдат запознати Обществените съвети и родителите, като бъдат проведени родителски срещи по групи.

Прекъсването на посещението на дете, включително и от четвърта възрастова група, не следва да надвишава 20 работни дни.

Заведенията не могат да останат затворени за повече от 3 седмици. В този период трябва да е включено и времето от 31 юли до 4 август, в което няма да работи кухнята майка.

При сформиране на сборни групи е препоръчително с предимство да се ползват деца на работещи родители, които са представили актуален документ за трудова заетост.

Сигнали за неизпълнение на посочените указания родителите могат да подават в Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“, на тел.: 0893059537.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име