В периода от 13 до 19 септември 2021 г. у нас се провежда традиционната Седмица на пожарната безопасност, а на 14 септември се чества професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР. По време на седмицата ще бъдат организират Дни на отворените врати с приемни за граждани  в четирите районни служби „Пожарна безопасност и зашита на населението“ в област Търговище, като периодът им за различните служби е съответно: за РСПБЗН-Търговище – от 15-19.09.2021 г.; за РСПБЗН-Попово – от 13-17.09.2021 г.; за РСПБЗН-Омуртаг – на 14 и 15.09.2021 г.; и  за РСПБЗН-Антоново – от 13-17.09.2021 г. От РД ПБЗН-Търговище напомнят, че през посочените дни всеки гражданин може да се свърже с конкретната пожарна служба по проблеми, въпроси и предложения, касаещи дейността й. Координатите за контакт са следните:

 

РСПБЗН-Търговище: 0601 6 22 93, адрес: ул.“Никола Маринов“ № 3;

РСПБЗН-Попово: 0608 2 23 35, адрес: ул.“Раковски“ № 1;

РСПБЗН-Омуртаг: 0605 35 98, адрес: Промишлена зона;

РСПБЗН-Антоново: 06071 60149, адрес: ул.“Шипка“ № 2.

 

Инициативите са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарното дело, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР. По време на седмицата в областта ни ще бъдат проведени дискусионни и информационни срещи и беседи с представители на местната изпълнителна власт, бизнеса и граждани по въпроси, свързани с осигуряване на защитата на населението от пожари и бедствия. Ще бъде проведена разяснителна дейност сред подрастващите за популяризиране на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“, както и относно реда и условията за сформиране на отбори и участия в тях. По време на седмицата на пожарната безопасност в областта ни ще бъдат сформирани и нови младежки противопожарни отряди „Млад огнеборец“.

В сградата на РДПБЗН-Търговище ще бъде организирана изложба с детски рисунки с тематика в областта на пожарната безопасност.  Служители на дирекцията ще  популяризират сред учащите се условията за участие в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”, организиран от ГДПБЗН-МВР.

Във връзка с традиционната седмица за пожарна безопасност по места ще бъдат организирани демонстративни занятия и ще бъдат проиграни планове по защита на населението от бедствия и пожари съвместно с изпълнителната власт и граждани. По този начин огнеборците ще покажат оперативно-техническите възможности на пожаротехническото оборудване – ще могат да бъдат видени в действие автомобили за гасене с вода и пяна, автомеханична стълба, спасителна техника за действие при катастрофи и спасителна техника за водно и планинско спасяване.

Всеки, който желае, може да се запознае с дейността на ПБЗН. може да стори това чрез официалните интернет страници (http://www.nspbzn.mwr.bg) и (http://pojarna.com). В интернет пространството свободно се разпространява и електронно издание на списанието с противопожарна тематика SOS 112 – на интернет страница (http://pojarna.com), раздел – списание.

От РДПБЗН-Търговище призовават всички, които желаят да кандидатстват като доброволци за предотвратяване на бедствия и аварии, да посетят пожарните служби в областта, където могат да получат интересуващата ги информация относно дейността на доброволните формирования.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име