Документи за кандидатстване за втория етап по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради се приемат в срок до 19 февруари 2024 г. в Община Търговище.

Администрацията, като водещ партньор по процедурата, трябва да подаде проектните си предложения до 29 февруари.

Документите по процедурата за кандидатстване остават същите, като за първия етап. Във втория обаче ще се финансират до 80% от допустимите разходи. Останалите 20% от общия размер на средства трябва да бъдат осигурени от съсобствениците, за което те трябва да са взели решение на проведено от тях общо събрание.

Удължаването на срока за подаване на проекти дава възможност на гражданите, които са останали в резервния списък с предложения по Етап I, да кандидатстват във втория етап на процедурата. В този случай те имат предимството, че документите им вече са разглеждани и евентуално установените пропуски в тях са отстранени. Ще е необходимо обаче сключването на ново партньорско споразумение с Общината.

Съсобственици в блокове, които досега не са заявили желание за участие в програмата, също могат да го направят.

Съгласно насоките по процедурата, Търговище попада в общ район за планиране с областите Варна, Добрич и Шумен. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за всички тях е 47,07 млн. лв.

Припомняме, че в Община Търговище са определени служители, които да оказват съдействие на гражданите за кандидатстването по процедурата. Това са Петя Стоянова (тел.: 0601 68 734; е-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg) и Евгени Василев (тел.: 0601 68 734; e-mail: vasilev.evgeni@targovishte.bg).

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име