До 2500 лв. ще получават гражданите в община Търговище за  реализацията на проекти, свързани с подобряване на градската среда през 2022 г. Средствата ще се разпределят по линия на общински фонд за подкрепа на местни инициативи. Това бе разяснено по време на общественото обсъждане на проекта на правилник към фонда, което се проведе на 23 юни в Община Търговище.

В обсъждането се включиха секретарят на Общината Христалина Халачева, Емилия Лисичкова от Сдружение „Платформа АГОРА“, което съфинансира фонда, председателят на Общинския съвет Емине Якубова, общински съветници, експерти от администрацията, представители на неправителствения сектор, на образователни, културни институции и граждани.

Христалина Халачева заяви, че оказването на подкрепа за реализацията на местни инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество,  е сред приоритетите на общинското ръководство.

„Проектът „Вход за граждани“, по който работихме заедно с Клуба на нестопанските организации в Търговище, допълнително ни мотивира да стартираме такъв фонд. Вярваме, че той ще бъде именно един вход за гражданите към управленските процеси и възможност за по-активното им включване в тях“, каза Халачева. Тя разясни, че през 2022 г. фондът ще разполага с 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от Общината, а 8 000 лв. – от „Платформа АГОРА“.

„Опитът ни показва, че този тип фондове доказано работят както в големи, така и в средни, и в по-малки общини. Те дават възможност за разрешаването на пръв поглед на малки, но в същото време значими за местната общност въпроси и проблеми“, заяви Емилия Лисичкова от „Платформа АГОРА“.

Експертът в Общината Петя Стоянова разясни, че първата сесия за кандидатствате се очаква да бъде обявена в средата на юли. Сред допустимите дейности за финансиране ще са благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства, създаване или обновяване на зелени и цветни площи и други. „Гражданите биха могли да реализират и по-нестандартни идеи, които да трансформират средата, в която живеем, без непременно дейностите да са свързани с ремонти“, каза Стоянова.

Да предлагат и реализират инициативи по линия на фонда ще могат представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни институции, управители на етажна собственост и неформални граждански групи. Срокът на изпълнение на инициативите през тази година ще бъде два месеца.

На сайта на Общината ще бъде създаден раздел, в който ще се публикува актуална информация за фонда и образци на всички необходими документи за кандидатстване. Ще бъде обявен и телефонен номер, на който ще може да се получава подробна информация и съдействие за попълването на документацията.

Проектните идеи ще бъдат оценявани на два етапа – от общинска комисия и обществен съвет. С одобрените кандидати ще се сключват договори за финансиране.

Сред предложенията, които гражданите дадоха, са всички подадени проекти да бъдат публикувани на сайта на администрацията, за да се обособи своеобразна банка за идеи. От Клуба на нестопанските организации заявиха готовност да съдействат и за привличането на подкрепа от местния бизнес при реализацията на дейностите. Бяха дадени предложения и за членове на обществения съвет.

Протоколът от обсъждането ще бъде публикуван на сайта на Община Търговище, раздел „Общински съвет – Проекти на нормативни актове – Проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Търговище”.

Проектът на правилника за разпределението на средствата ще бъде разгледан от Общинския съвет на заседанието на 30 юни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име